Máy Bơm Điện Vá Lốp OTO MB03

Máy Bơm Điện Vá Lốp  OTO MB03

Mã: MB03

Xu

Giá: 520.000 Trọng lượng: CBM/RT

GIỚI THIỆU SẢN PHẨM

Máy Bơm Điện Vá Lốp  OTO MB03

Mã: MB03

Xuất Sứ: OEM Of PRC

Tiêu Chuẩn: CE

Công ty TNHH Quốc Tế Tinh Hoa

Máy Bơm Điện Vá Lớp  OTO 

Mã: MB 03

Xuất Sứ: OEM Of PRC

Tiêu Chuẩn: CE

BÌNH LUẬN


REVIEW