Máy Bơm Điện Vá Lốp OTO MB01

Máy Bơm Điện Vá Lốp OTO MB01

Xuất Sứ: OEM Of PRC

Tiêu Chuẩn: CE

 

 

Giá: 490.000 Trọng lượng: CBM/RT

GIỚI THIỆU SẢN PHẨM

Máy Bơm Điện Vá Lốp OTO MB01

Xuất Sứ: OEM Of PRC

Tiêu Chuẩn: CE

 

 

Công ty TNHH Quốc Tế Tinh Hoa

Máy Bơm Điện Vá Lốp  OTO MB01

Xuất Sứ: OEM Of PRC

Tiêu Chuẩn: CE

BÌNH LUẬN


REVIEW