HOCHIMINH –HONGKONG, CHINA.

Routing : HOCHIMINH –HONGKONG, CHINA.

• Oecan freight : USD 0 /CBM 

• ETD : MON

• CUT OFF: 16:00 PM FRI

• Transit time: 3 DAYS

• Loading at : W. 5- CATLAI.

 

Giá: Trọng lượng: CBM/RT

GIỚI THIỆU SẢN PHẨM

Routing : HOCHIMINH –HONGKONG, CHINA.

• Oecan freight : USD 0 /CBM 

• ETD : MON

• CUT OFF: 16:00 PM FRI

• Transit time: 3 DAYS

• Loading at : W. 5- CATLAI.

 

Công ty TNHH Quốc Tế Tinh Hoa

LOCAL CHARGE AT HOCHIMINH. ( EXCL 10%)

• EBS: USD 5.00/CBM ( 1CBM=1000KGS)

• RR;   USD 5/CBM ( 1CBM=1000KGS)

• LSS: USD 5/CBM ( 1CBM =1000 KGS) 

• THC: USD 10 /CBM ( 1CBM=1000KGS)

• CFS: USD 12 / CBM ( 1CBM=500KGS)

• BILL FEE: 25 USD /BILL 

• HANDLING FEE: 25 USD /SET 

• FUM: 15 USD /SET (If)

 

BÌNH LUẬN


REVIEW