HO CHI MINH - PUSAN, KOREA

HOCHIMINH – PUSAN, KOREA.

• Oecan freight : USD 0 /CBM 

• ETD : WED

• CUT OFF: 11:00 pm MON

•POL: ICD TRANSIMEX

• ETD : SUN

• CUT OFF: 11:00 pm THU

• Transit time: 6-7 DAYS

• POL; CATLAI

Giá: Trọng lượng: CBM/RT

GIỚI THIỆU SẢN PHẨM

HOCHIMINH – PUSAN, KOREA.

• Oecan freight : USD 0 /CBM 

• ETD : WED

• CUT OFF: 11:00 pm MON

•POL: ICD TRANSIMEX

• ETD : SUN

• CUT OFF: 11:00 pm THU

• Transit time: 6-7 DAYS

• POL; CATLAI

Công ty TNHH Quốc Tế Tinh Hoa

HOCHIMINH – PUSAN, KOREA.

• Oecan freight : USD 0 / CBM 

• ETD : WED

• CUT OFF: 11:00 pm MON

•POL: ICD TRANSIMEX

• ETD : SUN

• CUT OFF: 11:00 pm THU

• Transit time: 6-7 DAYS

• POL; CATLAI

 

A- LOCAL CHARGE AT HOCHIMINH. (EXCL 10% VAT)

• THC: USD 10 /CBM( 1CBM=1000KGS)

• RR: USD 15/CBM( 1CBM=1000KGS)

• LSS; USD 5 /CBM( 1CBM=1000KGS)

• CFS: USD 12 / CBM ( 1CBM=500KGS)

• BILL FEE : USD 25 / BILL  

• HANDLING FEE : USD 25 / SHIPMENT ( If)

• FUM: USD 15 /SET ( If)

 

BÌNH LUẬN


REVIEW