HO CHI MINH - ( NORTH ) PORTKLANG, MAYLAYSIA

HOCHIMINH – (NORTH )PORT KLANG, MALAYSIA.

• Oecan freight : USD 0 /CBM 

• ETD : TUEDAY

• CUT OFF: 16:00 PM FRIDAY

• Transit time: 3 DAYS

• Loading at : W. 5 – CAT LAI.

Giá: Trọng lượng: CBM/RT

GIỚI THIỆU SẢN PHẨM

HOCHIMINH – (NORTH )PORT KLANG, MALAYSIA.

• Oecan freight : USD 0 /CBM 

• ETD : TUEDAY

• CUT OFF: 16:00 PM FRIDAY

• Transit time: 3 DAYS

• Loading at : W. 5 – CAT LAI.

Công ty TNHH Quốc Tế Tinh Hoa

HOCHIMINH – (NORTH )PORT KLANG, MALAYSIA.

• Oecan freight : USD 0 /CBM 

• ETD : TUEDAY

• CUT OFF: 16:00 PM FRIDAY

• Transit time: 3 DAYS

• Loading at : W. 5 – CAT LAI.

A- LOCAL CHARGE AT HOCHIMINH. (EXCL 10% VAT)

• EBS: USD 5/ CBM (1CBM=1000KGS)

• RR: USD 10/CBM ( 1CBM=1000KGS)

• LSS: USD 3 /CBM ( 1CBM=1000KGS)

• THC: USD 10/CBM ( 1CBM=1000KGS)

• CFS:USD 12 / CBM (1CBM=500kgs)

• BILL FEE : USD 25/ SHIP ( If)

• HANDLING FEE: USD 25 / SHIP ( If)

• FUMI: USD 15 / SHIP ( If)

 

BÌNH LUẬN


REVIEW