Vận Chuyển Hàng Đi Seattle

INTERNATIONAL TINH HOA COMPANY LIMITED

27/08/2019

Vận Chuyển Hàng Đi Seattle

Vận Chuyển Hàng Đi Seattle đây là tuyến rất hiếm các bên mở direct trên thị trường. Công Ty TNHH Quốc Té Tinh Hoa rát may mắn khi được cộng tác trở thành đối tác chiến lược cho bên consol mở cont Vận Chuyển Hàng Đi Seattle. Hàng hoá bây giờ có thể đi trực tiếp từ Hồ Chí Minh đến cảng cuối cùng là Seattle, America. Thời gian vận chuyển chỉ còn 26 ngày, Vận Chuyển Hàng Đi Seattle không còn quá lâu như trước giúp khách hàng tiết kiệm thời gian và chi phí vận chuyển. Vận Chuyển Hàng Đi Seattle ngày càng tăng về khối lượng hàng với mức trung bình 5% mỗi năm, năm bắt xu hướng này Công Ty TNHH Quốc Tế Tinh Hoa đã tổ chức Vận Chuyển Hàng Đi Seattle với lịch trình đều đặn Thứ Bảy hăng tuần.