THỦ TỤC HẢI QUAN XUẤT KHẨU HÀNG HÓA

INTERNATIONAL TINH HOA COMPANY LIMITED

20/09/2019

THỦ TỤC HẢI QUAN  XUẤT KHẨU HÀNG HÓA

Quy Trình Mở Tờ Khai Xuất Nhập Khẩu Hàng Hóa

Bước 1: Chuẩn Bị Hồ Sơ

Hợp Đồng ( Sales Contract)

Hóa Đơn( Invoice)

Đóng Gói ( Parkinglist)

Giấy Phép Khác( Hàng Xuất Nhập Khẩu Có Yêu Cầu Giấy Phép nhà nước)

Vận Đơn ( Bill of Loading)

Cài Đặt Mạng Truyền Tờ Khai Hai Quan

Cài Đặt Chữ Ký Số Doanh Nghiệp

Danh Sách Ký Hiệu Mã Cảng ( Biển, Hàng Không), Mã Kho, Mã Hải Quan Khu Vực Khai Báo

THỦ TỤC HẢI QUAN  XUẤT KHẨU HÀNG HÓA

Bước 2: Truyền Tờ Khai

Nhập dữ liệu lên mạng hải quan Việt Nam

Thông Tin Người Mua ( Buyer)

Thông Tin Người Bán  ( Seller)

Thông Tin Vận Đơn ( Bill of Loading)

Thông Tin Thuế ( Tax)

Thông Tin Mã Cảng, Kho, Hải Quan

Nhận Thông Tờ Khai  Hải Quan ( Luồng 1: Thông Quan; Luồng 2: Kiểm Tra Hồ Sơ Giấy; Luồng 3: Kiểm Tra Thực Tế Hàng Hóa)

THỦ TỤC HẢI QUAN  XUẤT KHẨU HÀNG HÓA

Bước 3: Thông Quan Hàng Hóa

Luồng 1: Tờ khai được thông quan, xuống cảng lấy hàng sau khi đã nộp thuế

Luồng 2: Nộp Hồ Sơ Giấy ( Hợp Đồng, Hóa Đơn, Đóng Gói, Vận Đơn, Giấy Nộp Thuế, Giấy Phép Nhập Khẩu nếu có) cho Hải Quan đăng ký tại cửa khẩu. Hải Quan kiểm tra hồ sơ và chấp nhận thông quan hàng hóa nếu hợp lệ.

Luồng 3: Nộp Hồ Sơ Giấy ( Hợp Đồng, Hóa Đơn, Đóng Gói, Vận Đơn, Giấy Nộp Thuế, Giấy Phép Nhập Khẩu nếu có), Hải Quan đăng ký tại cửa khẩu chấp nhận mở tờ khai chuyển hồ sơ qua khu vực kiểm hóa, Hải Quan Kiểm hóa tiếp nhận hồ sơ và triển khai ra khu vực kiểm hóa kiểm tra thực tế hàng. Hải Quan sẽ thông quan khi hàng hóa hợp lệ và tiến hành nhận hàng tại cảng

 THỦ TỤC HẢI QUAN  XUẤT KHẨU HÀNG HÓA