Chuỗi Giá Trị Trong Vấn Đề Logistic

INTERNATIONAL TINH HOA COMPANY LIMITED

11/11/2019

Chuỗi Giá Trị Trong Vấn Đề Logistic

Chúng ta đã nghe nhiều về Chuỗi Giá Trị, hôm nay Tôi sẽ giới thiệu các Bạn về Chuỗi Giá Trị trong gốc nhìn của một Forwarder.

Trước tiên Chúng Ta nên biết định nghĩa Chuỗi Giá Trị là gì? Giá trị chúng ta sẽ hiểu hai gốc độ

Gốc độ thứ nhất là định lượng được tức là những hành động làm tăng giá trị bằng cách tạo nhiều sản phẩm hơn, tạo cho chức năng của sản được tăng thêm như một con dao không chỉ dùng để cắt mà trên đó ta có thể khoét một lỗ hình bán nguyệt dùng để khui bia đó là chức năng tăng thêm tạo ra giá trị mới cho con dao và làm con dao hữu dụng hơn.

Gốc độ thứ hai là sự cảm nhận của con người đó là những khách hàng chúng ta. Mỗi khách hàng có một nhân sinh quan riêng có một nhận thức riêng tùy vào khả năng hiểu rõ về một sự vật sực việc thông qua thông tin mà họ biết. Với gốc nhìn này tính giá sẽ có rất nhiều yếu tố tác động như: sự khan hiếm, sự phổ biến, khả năng sở hữu sản phẩm hay dịch vụ,....

Qua hai gốc nhìn trên ta có thể hiểu định nghĩa Chuỗi Giá Trị là những hành động tăng thêm giá trị cho sản phẩm hay dịch vụ khi đến người tiêu dùng cuối cùng.

Vậy trong Forwarder Chuỗi Giá Trị là những hành động giúp tiết kiệm chi phí cho khách hàng dưới gốc nhìn hữu dụng. Hổ trợ Doanh Nghiệp xử lý những vấn đề Khai Báo Hải Quan, Vận Chuyển Hàng vào kho, cùng doanh nghiệp là Quyết toán Công Ty những dịch vụ mà Forwarder cung cấp,... ngoài ra cùng đồng hành với Doanh Nghiệp trong những rủi ro xảy ra như xác nhận trách nhiệm và nghĩa vụ các bên trong vấn đề gây ra tổn thất, cùng đồng hành vơi Doanh Nghiệp. Còn gốc độ giá trị cảm nhận của người dùng thì Forwarder này đã có những đóng góp gì cho Cộng Đồng, cho Xã Hội. Và những việc làm giúp xây dựng một môi trường kinh doanh minh bạch và công bằng nhất có thể.