Liên hệ với chúng tôi

Địa chỉ liên hệ

Chất lượng dịch vụ và sản phẩm là thước đo giá trị International Tinh Hoa

INTERNATIONAL TINH HOA COMPANY LIMITED.

Địa chỉ: 190 Cao Xuân Dục, phường 12, quận 8, TP.HCM.

0909.990.287

sales@tinhhoagroup.vn