HOCHIMINH TO YANGON, MYANMAR

Routing : HOCHIMINH – YANGON, MYANMAR. ( DIR )

• Oecan freight : USD 20/CBM

• ETD : MONDAY

• CUT OFF: 16:00 PM FRIDAY

Giá: 25 Trọng lượng: CBM/RT

GIỚI THIỆU SẢN PHẨM

Routing : HOCHIMINH – YANGON, MYANMAR. ( DIR )

• Oecan freight : USD 20/CBM

• ETD : MONDAY

• CUT OFF: 16:00 PM FRIDAY

• Transit time: ~ 7 DAYS

• Loading at : W. 5 – CAT LAI.

 

 

Công ty TNHH Quốc Tế Tinh Hoa

A- LOCAL CHARGES AT HOCHIMINH. (EXCL VAT 10%) 

• EBS: AS COST 

• THC:AS COST 

• CFS: AS COST 

• FUM: AS COST 

 

BÌNH LUẬN


REVIEW