HOCHIMINH TO PUSAN, KOREA

HOCHIMINH – PUSAN, KOREA.

• Oecan freight : USD 0/CBM

• ETD : WED

• CUT OFF: 11:00 pm MON

• POL: ICD TRANSIMEX

• ETD : SUN

• CUT OFF: 11:00 pm THU

• Transit time: 6-7 DAYS

• POL; CATLAI

&n

Giá: Trọng lượng: CBM/RT

GIỚI THIỆU SẢN PHẨM

HOCHIMINH – PUSAN, KOREA.

• Oecan freight : USD 0/CBM

• ETD : WED

• CUT OFF: 11:00 pm MON

• POL: ICD TRANSIMEX

• ETD : SUN

• CUT OFF: 11:00 pm THU

• Transit time: 6-7 DAYS

• POL; CATLAI

 

 

Công ty TNHH Quốc Tế Tinh Hoa

A- LOCAL CHARGE AT HOCHIMINH. 

• THC: AS COST 

• CFS: AS COST 

• FUM: AS COST 

 

BÌNH LUẬN


REVIEW