OCEAN FREIGHT LCL

INTERNATIONAL TINH HOA COMPANY LIMITED

21/05/2019

Moving LCL cargo from Vietnam To Hongkong, Singapore, Pusan, Icheon

Vận chuyển hàng LCL các tuyến chính Châu Á: China, Hongkong, Singapore, Pusan, Icheon

Moving LCL cargo from Vietnam To Newyork, Los Angelas, Seattle

Vận chuyển hàng LCL các tuyển chủ lực Mỹ thông qua 3 cảng lớn: Newyork, Los Angelas, Seattle