HO CHI MINH - OSAKA, KOBE, TOKYO ( JAPAN)

Routing : HOCHIMINH – TOKYO ( JAPAN)

• Refund : USD 0 / cbm.(min 1cbm)

• Frequency: Weekly

• Etd : SUN, Cut Off: 16:00 PM FRI

• Transit time: 7-10 days

• Loading at : ICD TANAMEXCO

 

Giá: Trọng lượng: CBM/RT

GIỚI THIỆU SẢN PHẨM

Routing : HOCHIMINH – TOKYO ( JAPAN)

• Refund : USD 0 / cbm.(min 1cbm)

• Frequency: Weekly

• Etd : SUN, Cut Off: 16:00 PM FRI

• Transit time: 7-10 days

• Loading at : ICD TANAMEXCO

 

Công ty TNHH Quốc Tế Tinh Hoa

Routing : HOCHIMINH – TOKYO, YOKOHAMA .(min 1cbm)

• OVER SEA FREIGHT : USD 0 / cbm

• Frequency: Weekly

• Etd : SUN, Cut Off: 12:00 AM FRI

• Transit time: 7-10 days

• Loading at : ICD TANAMEXCO

A- LOCAL CHARGE AT HOCHIMINH.( EXCL VAT 10%)

• THC: USD 10/ CBM (1 CBM =1000KGS)

• RR:  USD 15/CBM  (1 CBM =1000KGS)

• LSS; USD 5/ CBM (1 CBM =1000KGS)

• CFS: USD 12/ CBM (1 CBM =500KGS)

• AFR: USD 5 / HBL

• BILL FEE ; USD 25 / BILL

• HANDLING FEE: USD 25 /SET

• FUMI; USD 15/SET

 

BÌNH LUẬN


REVIEW