HO CHI MINH - INCHEON, KOREA

Routing : HOCHIMINH – INCHON, KOREA.

• Oecan freight : USD 0 / CBM

• ETD : TUE/ FRI

• Cut off: 16:00 WED

• Transit time: 6 DAYS

• Loading at : W.5 - CATLAI

Giá: Trọng lượng: CBM/RT

GIỚI THIỆU SẢN PHẨM

Routing : HOCHIMINH – INCHON, KOREA.

• Oecan freight : USD 0 / CBM

• ETD : TUE/ FRI

• Cut off: 16:00 WED

• Transit time: 6 DAYS

• Loading at : W.5 - CATLAI

Công ty TNHH Quốc Tế Tinh Hoa

Routing : HOCHIMINH – INCHON, KOREA.

• Oecan freight : USD 0 / CBM

• ETD : TUE/ FRI

• Cut off: 16:00 WED

• Transit time: 6 DAYS

• Loading at : W.5 - CATLAI

 

A- HOCHIMINH – INCHON, KOREA. ( EXCL VAT 10%)

• THC: USD 10 / CBM (1CBM=1000KGS)

• RR: USD 15 /CBM (1CBM=1000KGS)

• CFS: USD 12/ CBM (1CBM=500KGS)

• LSS: USD 5/CBM ( apply from 15 NOV 2019 ) (1CBM=1000KGS)

• BILL FEE : USD 25 / BILL

• HANDLING FEE : USD 25/ SET

• FUM: USD 15/ SET ( If any)

 

BÌNH LUẬN


REVIEW