Combo 6 gói rong biển

Rong biển ăn liền

Giá: VNĐ 234.000 Trọng lượng: 15 gam x 6 gói GAM

GIỚI THIỆU SẢN PHẨM

Rong biển ăn liền

THÀNH PHẦN DINH DƯỠNG

Rong biển ăn liền

BÌNH LUẬN


REVIEW