Giới Thiệu

Administrator

19/05/2019

Tầm Nhìn: Mang đến dịch vụ tối ưu nhất trong lĩnh vực vận chuyển quốc tế, tăng sức canh tranh cho Doanh Nghiệp, 

                Sản Phẩm mang giá trị tốt cho sức khoẻ người tiêu dùng.

Sứ Mệnh:  Sự hài lòng của khách hàng là thước đo giá trị của Công Ty Tinh Hoa

Ngày nay với sự phát triển không ngừng của công nghệ 4.0 việc vận chuyển hàng hoá trở nên thuận tiện rất nhiều. Kèm theo đó với sự hổ trợ đắc lực của cơ sở hạ tầng của Chính Phủ khi áp dụng Blochain vào hệ thống quản lý. Nắm bắt được xu hướng Tinh Hoa IM-EX đã từng bước cải tiến dịch vụ áp dụng những đổi mới công nghệ vào hệ thống, đáp ứng những công việc tốt nhất cho khách hàng.