QUOTATION FORM HO CHI MINH TO BANGKOK, THAI LAN

QUOTATION FORM HO CHI MINH TO BANGKOK, THAI LAN

TOTAL PRICE : USD 23/CBM 

Giá: VNĐ 534.750 Trọng lượng: GAM

GIỚI THIỆU SẢN PHẨM

QUOTATION FORM HO CHI MINH TO BANGKOK, THAI LAN

TOTAL PRICE : USD 23/CBM 

Routing: Ho Chi Minh -  Bangkok, Thai Lan

             Ocean Freight: USD 5 / Cbm

Local Charge At Ho Chi Minh :

             THC: USD 8/CBM

             CFS: USD 10/ CBM

             FUMI: USD 8 / Shipment

THÀNH PHẦN DINH DƯỠNG

QUOTATION FORM HO CHI MINH TO BANGKOK, THAI LAN

TOTAL PRICE : USD 23/CBM 

Routing: Ho Chi Minh -  Bangkok, Thai Lan

             Ocean Freight: USD 5 / Cbm

Local Charge At Ho Chi Minh :

             THC: USD 8/CBM

             CFS: USD 10/ CBM

             FUMI: USD 8 / Shipment

BÌNH LUẬN


REVIEW