QUOTATION FORM HO CHI MINH TO HONGKONG, CHINA

QUOTAT

Giá: VNĐ 558.000 Trọng lượng: GAM

GIỚI THIỆU SẢN PHẨM

QUOTATION FORM HO CHI MINH TO HONGKONG,CHINA

TOTAL PRICE: USD 24/CBM

Routing Ho Chi Minh  - Hongkong, China

Ocean Freight : 5 USD/CBM

LOCAL CHARGE AT HO CHI MINH

EBS: USD 5/CBM

THC: USD 6/CBM

CFS; USD 8/ CBM

THÀNH PHẦN DINH DƯỠNG

QUOTATION FORM HO CHI MINH TO HONGKONG,CHINA

TOTAL PRICE: USD 24/CBM

Routing Ho Chi Minh  - Hongkong, China

Ocean Freight : 5 USD/CBM

LOCAL CHARGE AT HO CHI MINH

EBS: USD 5/CBM

THC: USD 6/CBM

CFS; USD 8/ CBM

BÌNH LUẬN


REVIEW